Published: 2/27/2023 11:46:29 AM

QBNK: Fokus på lönsamhet - AFV

Sedan 2021 har Qbank satsat hårt på tillväxt men det har hittills inte fått den effekt bolaget hoppats på. Resultatet har rasat. Nu är en ny VD på plats för att vända trenden. Är aktien köpvärd?

Link to the analysis

Read more about QBNK Holding AB