Published: 2/28/2023 9:08:42 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about DanCann Pharma A/S: Dancann Pharma ökar omsättning men minskar rörelseresultat

Cannabisbolaget Dancann Pharma uppvisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten minskade.

Omsättningen steg 133,3 procent till 2,1 miljoner danska kronor (0,9). Målet är att omsätta 60-100 miljoner danska kronor mellan 2025-2027.

Ebitda-resultatet blev -5 miljoner danska kronor (-4,3). De primära kostnadsdrivarna var utvecklingen av produktionsfaciliteten, affärsutveckling, testning och regelefterlevnad.

Rörelseresultat blev -5,5 miljoner danska kronor.

Resultatet efter skatt blev -3,1 miljoner danska kronor (-4,4).

- Sammantaget har Dancann Pharma A/S gjort starka, fundamentala framsteg. Vi är dedikerade till att fortsätta att leverera på våra affärsmål och stärka våra position som en ledande aktör i branschen, kommenterar vd Jeppe Krog Rasmussen

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,7 miljoner danska kronor (-6,0).

Likvida medel uppgick till 10,7 miljoner danska kronor (7,7).


Dancann Pharma, Mdkk Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 2,1 0,9 133,3%
EBITDA -5 -4,3
Rörelseresultat -5,5 -4,7
Resultat före skatt -6 -5,3
Nettoresultat -3,1 -4,4
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,7 -6,0
Likvida medel 10,7 7,7 39,0%

Read more about DanCann Pharma A/S