Published: 3/8/2023 11:48:33 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about WntResearch AB: Wntresearch målgrupp Foxy-5 tjocktarmscancer motsvarar årliga intäkter över 500 miljoner dollar

Forskningsbolaget Wntresearch presenterades av vd Pernilla Sandwall vid Life Science-dagen i Göteborg på onsdagen.

Bolaget utvecklar läkemedelskandidater för metastaserande cancerformer. Forskningen är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT-5a, som visat sig ha en roll i tumörcellernas spridning.

Läkemedelskandidaten Foxy-5 är i klinisk fas 2 med potential att förhindra spridning av cancer hos patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism. Målgruppen är 65 000 patienter med potentiella årliga intäkter överstigande 500 miljoner dollar. Ytterligare värdeskapande är möjligt för Foxy-5 mot andra cancerformer, förklarar Pernilla Sandwall.

Wntresearch har nyligen genomfört en företrädesemission som tecknades till 76,3 procent och tillförde 30,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Utfallet innebär att finansieringen är säkrad för ungefär ett år framåt. Bolaget har även två program av teckningsoptioner som kan tillföra ytterligare kapital.

Bolaget har efter positiva resultat förändrat studien med Foxy-5, vilket avsevärt kortat studietiden. Möjligheten är att visa effekt redan vid operation, mot två år efter operation i nuvarande protokoll. Den förändrade studieplanen måste godkännas av myndigheterna i Spanien och Ungern, där studien bedrivs. Pernilla Sandwall vill inte ge någon tidpunkt för när godkännandet kan komma.

Read more about WntResearch AB