Published: 3/21/2023 8:23:02 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about DanCann Pharma A/S: Dancann Pharma beslutar om riktad emission på 2 miljoner kronor för att minska skuld

Cannabisbolaget Dancann Pharma genomför en riktad nyemission på 2,03 miljoner aktier till en kurs på 0,63 danska kronor per aktie, motsvarande 2 miljoner svenska kronor.

Emissionen görs för att minska skulden i bolaget och utspädningseffekten uppgår till 3 procent.

Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga volymviktade aktiekursen de senaste 21 handelsdagarna.

Read more about DanCann Pharma A/S