Published: 3/23/2023 10:49:33 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about QBNK Holding AB: QBNK föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i teknikbolaget QBNK kallas till årsstämma den 26 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Valberedningen föreslår nyval av Jacob Philipson som styrelseledamot. Han har tidigare varit vd för bolaget och är idag rådgivare och konsult till bolaget.

Omval föreslås av styrelseordförande Kjell Duveblad samt styrelseledamöterna Fredrik Grevelius, Per Ekstrand och Andreas Gindin.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 1,0 miljon aktier.

Read more about QBNK Holding AB