Published: 3/27/2023 9:46:52 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Arcede Pharma AB: Analysguiden sänker motiverat värde för Arcede Pharma - spår att kassan räcker till årsskiftet

Analysguiden sänker motiverat värde för Arcede Pharma till 4,0 kronor (4,3), enligt en färsk uppdragsanalys.

Vid årets slut landade kassan på 16,7 miljoner kronor och bolaget har en kvartalsvis kassaförbrukning på cirka 3,5 miljoner kronor.

"Med nuvarande förbrukning räcker således kassan i mer än ett år. Däremot kommer förbrukningen öka i samband med att sista toxikologistudien inleds samt vid tillverkningen av GMP-batchen inför klinisk fas I", noterar Analysguiden.

Analyshuset räknar med att kassan räcker till omkring årsskiftet och att bolaget innan dess kommer söka kapital för att finansiera fas I-studien. Som en följd av att analysfirman förskjutit tidsplanen för RCD405 sänks det motiverade värdet.

RDC405 utvecklas primärt mot lungsjukdomen KOL och sekundärt svår astma.

Senaste avslut i aktien gjordes till 2,87 kronor.

Read more about Arcede Pharma AB