Published: 4/6/2023 10:13:15 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Arcede Pharma AB: Arcede Pharmas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i Arcede Pharma kallas till årsstämma måndagen den 15 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Ingemar Kihlström och styrelseledamöterna Johanna Asklin, Laurent Pacheco och Åsa Kornfeld.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av högst 650 000 aktier.

Read more about Arcede Pharma AB