Published: 4/26/2023 7:08:12 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee minskar omsättning och resultat - har höjt priserna

Kaffemaskinstillverkaren Sjöstrand Coffee redovisar minskad omsättning och resultat. Bruttomarginalen är i linje med mål och företaget har höjt sina priser vilket får genomslag framöver.

Omsättningen sjönk 18,5 procent till 7,5 miljoner kronor (9,2).

"Försäljningen under första kvartalet är kopplat till en stark försäljning hos våra distributörer men vi levererade enligt plan över samtliga försäljningskanaler vilket är positivt", uppger vd John Ekeberg.

Kedjan arbetar med fyra metoder - distributörer, retail, egen e-handel och hotell.

Bruttomarginalen var 38 procent (32) vilket är i linje med bolagets mål för 2023 att ligga på en bruttomarginal mellan 38-40 procent.

Rörelseresultatet blev 0,6 miljoner kronor (0,9), med en rörelsemarginal på 8,0 procent (9,8).

Resultatet före skatt var 0,6 miljoner kronor (0,9).

Resultatet efter skatt blev 0,6 miljoner kronor (0,9). Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (0,03).

"Första kvartalet har till stor del gått ut på att ställa om affären för att leverera på vår nya strategi där fokus framför allt ligger på lönsam tillväxt", uppger Ekeberg.

Under februari gjorde Sjöstrand Coffee en omfattande prisökning på samtliga produkter vilket inte har fått fullt genomslag på resultatet under det första kvartalet.

"Under första kvartalet har vi också stramat åt vår distribution här i Norden och avslutat en del återförsäljare som vi inte ser är värdeskapande för Sjöstrand på lång sikt. Målet för 2023 är att förflytta Sjöstrand som varumärke och etablera en starkare position inom premium design segmentet och detta måste också avspeglas i vår distribution", uppger Sjöstrand Coffee-chefen.


Sjöstrand Coffee, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 7,5 9,2 -18,5%
Rörelseresultat 0,6 0,9 -33,3%
Rörelsemarginal 8,0% 9,8%
Resultat före skatt 0,6 0,9 -33,3%
Nettoresultat 0,6 0,9 -33,3%
Resultat per aktie, kronor 0,02 0,03 -33,3%

Read more about Sjöstrand Coffee Int AB