Published: 5/2/2023 7:01:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma handlas i dag exklusive uniträtt i nyemission

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma handlas i dag den 2 maj på Spotlight Stock Market exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Fem uniträtter ger rätt att teckna en unit för 1,20 kronor. Varje unit består av tre nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption TO 3B. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 3:5 till teckningskursen 40 öre per aktie. Teckningstiden löper från 5 maj till 22 maj och handel med uniträtter sker den 5 maj till 16 maj.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB