Published: 5/3/2023 7:54:53 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma redovisar små förändringar av resultatet

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma, som är aktuella med en nyemission, redovisar små förändringar av sitt resultat i det första kvartalet.

Omsättningen sjönk till 0,3 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -3,8 miljoner kronor (-4,0). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,07).

Kvartalsrapporten innehöll inte något vd-ord.


Double Bond Pharma, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,4 -25,0%
Rörelseresultat -3,8 -4,0
Resultat före skatt -3,8 -4,0
Nettoresultat -3,8 -4,0
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,07

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB