Published: 5/24/2023 8:07:55 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharmas företrädesemission tecknades till 75 procent

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharmas företrädesemission tecknades till 75 procent och bolaget tillförs 11,8 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Teckningen avslutades i tisdags, den 22 maj. Teckningskursen var 1,20 kronor per unit, motsvarande 0,40 kronor per aktie. Bolaget tillförs således cirka 11,8 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,9 miljoner kronor.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 42,9 procent med stöd av uniträtter, cirka 4,8 procent utan stöd av uniträtter och cirka 27,3 tecknades av emissionsgaranter.

Mangold var rådgivare.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB