Published: 6/8/2023 3:34:14 PM

Eatgood: Rapportkommentar Q1’23 - Kalqyl

Rörelseintäkterna uppgick till 2,3 MSEK (2,4), vilket är en minskning med 2,9 procent y-o-y. EBIT uppgick till -0,2 MSEK (-0,5) för kvartalet. Intäkterna var lägre än vad vi räknat med, men EBIT överraskade oss positivt och EatGood närmar sig nu breakeven.


Kanada

I starten av 2023 aviserade EatGood att bolaget erhållit en ramorder om 38,5 MSEK från kanadensiska TFI, som också blir EatGoods exklusiva distributör på den kanadensiska marknaden. Detta är den enskilt största ordern i EatGoods historia och utgör en viktig finansiell milstolpe samt ett erkännande av Lightfry som produkt


Övriga marknader

EatGood har haft fortsatt försäljning på marknader som Storbritannien och Australien. Generellt upplever VD Henrik Önnermark att intresset för luftfritöser för den kommersiella marknaden nu är större än någonsin. Till stor del drivet av hälsotrenden, höga energipriser, höga priser på vegetabilisk olja samt att luftfritöser mot det privata segmentet fått starkt genomslag. I övrigt fortsätter EatGood försäljningsarbetet med hög mässnärvaro med fokus på Nordamerika.


Lönsamhet i sikte

Intäkterna i det första kvartalet var något lägre än vad vi väntat oss, samtidigt som EBIT närmar sig breakeven. Vi justerar våra estimat framåt något, men ser stor potential för EatGood bland annat i och med den stora ramordern ifrån TFI i Kanada. Vår förhoppning är att EatGood kan närma sig breakeven under 2023 och bli lönsamma under 2024. Enligt Önnermark är EatGoods finansiella ställning stabil, då likviditeten stärkts under april och maj samt att ytterligare försäljning och inbetalningar är på väg in.


Link to the analysis

Read more about EatGood Sweden AB