Published: 6/20/2023 8:10:12 AM

Double Bond Pharma: Intressant läge - Mangold

Double Bond Pharma är framme i ett intressant läge där dess läkemedelskandidat SI-053 för behandling av glioblastom, en svår typ av hjärntumör, är på väg in i klinisk fas. Bolaget säger sig även kommit långt i förhandlingar med en partner vilket är avgörande för att kunna genomföra fas 1-studien. Bolagets väg fram till detta stadium av utvecklingen blev längre än tänkt men väl framme står bolaget inför sin hittills mest spännande tid.

Double Bond Pharma köpte in Temodex under 2015 från Belarus och har utvecklat produkten för lokal behandling av hjärntumörer. Den har i prekliniska studier visat sig överlägsen konkurrenter. SI-053 är tänkt att användas som ett komplement till standardbehandling som inte är tillräcklig. Även om tumören avlägsnas via kirurgi kan vissa cancerceller bli kvar och bilda nya tumörer vilket kan leda till återfall. Genom att använda SI-053 kan detta undvikas, vilket kan förlänga livet för patienter med glioblastom.

Mangold har valt att värdera Double Bond Pharma utifrån dess projekt SI-053 med konservativa antaganden i en riskjusterad DCF-modell (rNPV). I ett Base case ser vi en lansering år 2030. I ett positivt Bull scenario kan bolaget börja sälja produkten via ett Early Access program 2025 vilket avsevärt höjer bolagets värde. I vårt Base case sätter vi en riktkurs för aktien på 0,80 kronor vilket motsvarar en uppsida på över 90 procent. Trigger i aktien är avtal med partner och start av fas 1-studien.


Link to the analysis

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB