Published: 8/25/2023 8:34:52 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Wicket Gaming AB: Wicket Gaming gick back nästan 5 miljoner, positiv ebitda inom tyska verksamheten

Spelutvecklaren Wicket Gaming redovisar en förlust på närmare fem miljoner kronor under andra kvartalet. Koncernen bildades under fjärde kvartalet 2022 vilket innebär att det saknas jämförelsesiffror med fjolåret.

Omsättningen uppgick till 6,4 miljoner kronor.

Ebitda-resultatet blev -1,9 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var -4,8 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -4,8 miljoner kronor, och per aktie -0,19 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,0 miljoner kronor.

Likvida medel uppgick till 2,5 miljoner kronor.

Vd Eric de Basso betonar att bolaget trycker hårt på bromspedalen när det kommer till kostnaderna.

"Detta sker på flera sätt. Vi arbetar intensivt med kostnadseffektiviseringar i vår relativt komplicerade tyska dotterbolagsstruktur. Vi planerar att fusionera flera av de tyska dotterbolagen för att minska den fasta kostnadsmassan och förstärka synergier mellan de olika dotterbolagen", säger han och tillägger att den tyska verksamheten lyckades uppvisa ett positivt ebitda för det andra kvartalet.

Vidare uppges också utvecklingskostnaderna för King Royale och Cricket Manager ska minska i år jämfört med 2022, vilket beror på att dessa kostnader redan har tagits och att spelen närmar sig monetiseringsfasen.

"Slutligen kommer de betydande extraordinära kostnader avseende bland annat redovisning och administration som föranletts av förvärvet av Wegesrand och företrädesemissionen med fullt prospekt under andra halvåret 2022 och som levt kvar en bit in i 2023 att upphöra", avslutar de Basso.


Wicket Gaming, Mkr Q2-2023
Nettoomsättning 6,4
EBITDA -1,9
Resultat före skatt -4,8
Nettoresultat -4,8
Resultat per aktie, kronor -0,19
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,0
Likvida medel 2,5

Read more about Wicket Gaming AB