Published: 9/4/2023 8:21:33 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Beowulf Mining PLC: Beowulf Mining uppdaterar kring finskt dotterbolag

Prospekteringsbolaget Beowulf Mining uppdaterar kring sitt dotterbolag Grafintec, som ska uppföra en grafitbearbetningsanläggning och utvinna grafit från sina egna gruvprojekt.

Anoder, som tillverkas av grafit, är en viktig komponent i batterier.

Bolaget utsåg nyligen AFRY Finland att genomföra miljökonsekvensbedömningen, en process som beräknas vara klar under det första kvartalet nästa år, följt av förberedelserna för inlämnandet av ansökan om miljötillstånd.

"För närvarande finns det ingen europeisk tillverkare av anoder, men efterfrågan ökar gradvis via de många batteriföretag som håller på att etableras", skriver Beowulf.

Beowulf Mining-chefen Ed Bowie uppger att han kommer att lämna ytterligare uppdateringar om Grafintec och andra delar av koncernen under de kommande månaderna.

Read more about Beowulf Mining PLC