Published: 9/4/2023 4:01:52 PM

Eatgood: Rapportkommentar Q2"23 - Kalqyl

Rörelseintäkterna uppgick till 1,65 MSEK (0,93) i kvartalet, vilket var en ökning med 75,6 procent y-o-y. EBIT uppgick till -0,73 MSEK (-1,22) och fortsätter således att förbättras. Intäkterna och EBIT var i linje med våra förväntningar. För att våra estimat för helåret ska uppfyllas krävs det dock att delar av ramordern till TFI börjar levereras under H2’23, och VD Henrik Önnermark är optimistiskt om att detta kommer att ske.

TFI och Kanada
Huvudlanseringen av Lightfry i Kanada skedde tillsammans med TFI i april. Detta är en viktig milstolpe för Eatgood och vår förhoppning är att delar av ramordern på 38,5 miljoner kan börja levereras under H2’23 och sedan fortsätta under kommande åren.

Nya marknadssegment
Efter kvartalets utgång har Eatgood sålt enheter till en aktör inom utbildningssektorn i Storbritannien och en aktör inom försvarsindustrin i Tyskland. VD Henrik Önnermark beskriver dessa marknader som mycket intressanta framåt. Vi instämmer och ställer oss mycket positiva till dessa marknader, och vår tro är att ytterligare försäljning kan följa efter dessa initiala ordrar. En annan intressant aspekt är att ett saudiskt bolag utvärderar Lightfry för att potentiellt skapa ett nytt restaurangkoncept med mat tillagad av Lightfry. Certifiering för den marina marknaden i USA och Watermark-certifiering för Australien och Nya Zeeland förväntas att godkännas under Q4’23, vilka krävs för att få sälja produkterna på dessa marknader.

Break-even i sikte
EBIT var fortsatt negativt i H1’23, men förbättrades y-o-y. Vår förhoppning är att Eatgood kan närma sig break-even helåret 2023, för att sedan uppnå lönsamhet under 2024. Vår bedömning är att Eatgood har en god potential att uppnå detta mål, särskilt med tanke på den omfattande ramordern från TFI i Kanada kombinerat med övrig försäljning.


Link to the analysis

Read more about EatGood Sweden AB