Published: 9/18/2023 9:19:25 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma handelsstoppas

Spotlight Stock Market har handelsstoppat läkemedelsbolaget Double Bond Pharma. Stoppet gäller tillsvidare.

"Skälet till handelsstoppet är att investerarna inte i tillräcklig omfattning eller på lika villkor har tillgång till information om Double Bond Pharmaceutical International AB eller aktierna", heter det i ett börsmeddelande.

Under morgonen meddelade bolaget att det ingått avta med Vivo Biopharma rörande sitt preparat SI-053. Det innebär att Vivo väntas förvärva SI-053 och dess relaterade tillgångar i syfte att driva projektet framåt.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB