Published: 9/20/2023 8:34:38 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Handelsstoppet i Double Bond Pharma upphävs

Handeln i läkemedelsbolaget Double Bond Pharmaceutical kommer att återupptas idag, onsdagen den 20 september, från och med klockan 09:00. Det är beslutat av Spotlight, enligt ett pressmeddelande.

Handeln återupptas både för bolagets aktier och teckningsoptioner.

Handeln i DBP stoppades den 18 september på grund av bristande information och villkor om affären med Vivo Biopharma avseende preparatet DI-053.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB