Published: 9/21/2023 8:16:21 AM

Syncro Group: Ser ökad aktivitet inför hösten - Analyst Group

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) har tidigare presenterat sin Q2-rapport vilken kom in något svagare än vad vi hade räknat med. Samtidigt skriver Syncro Group att hösten har startat mycket starkt och att dotterbolagen upplever ett stort intresse från kunder, vilket är tydligt med tanke på hur pass många avtal som Koncernen har vunnit den senaste tiden. Hösten ser ut att bli intensiv och med en nyss påfylld kassa via den tidigare företrädesemissionen har Syncro Group bränsle i tanken för att kunna gasa på. Till följd av ett ökat antal utestående aktier sedan vår senaste analysuppdatering i maj, förklarat av nämnda företrädesemission, såväl som en uppdaterad prognos för 2023, justerar vi vårt värde per aktie till 0,4 kr i ett Base scenario för Syncro Group.

Link to the analysis

Read more about Syncro Group AB