Published: 9/22/2023 9:47:10 AM

Strömavhopp i Beowulf - AFV

Prospekteringsbolaget Beowulf som står bakom det omstridda järnmalmsprojektet Kallak har den senaste tiden förlorat sina tre mest centrala nyckelpersoner. Nyligen tillträdde en ny VD. Samtidigt aviserades en strategisk översyn av bolagets projekt. Vi tror att Kallaksprojektet nu börjar komma till vägs ände.

Link to the analysis

Read more about Beowulf Mining PLC