Published: 11/2/2023 12:19:58 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Smoltek Nanotech: Smoltek krävs på återbetalning på 1,5 miljoner kronor av Skatteverket

Nanoteknikbolaget Smoltek meddelar att Skatteverket har beslutat att kräva återbetalning för gjorda avdrag på arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning och utveckling. Perioden som avses är 1 januari 2021 till 31 mars 2023 och Smoltek krävs att återbetala 1,5 miljoner kronor. Smoltek kommer att överklaga beslutet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Skatteverket har beslutat att inte medge avdrag för forskning och utveckling i arbetsgivardeklarationer där Smoltek gjort avdrag för arbetsgivaravgifter gällande anställda som aktivt arbetar med uppgifter som kvalificeras som forskning och utveckling.

- Vi anser att Smolteks forskning och utvecklingsarbete definitivt faller under de regler som finns gällande forskning och utveckling. Hela vår verksamhet bygger på just forskning och utveckling av ny materialteknik, som bland annat möjliggör tillverkning av komponenter i mindre formfaktorer och med lägre energiförbrukning i mikroelektronik, samt utveckling av nya material som signifikant minskar användningen av kritisk ädelmetall för fossilfri vätgasproduktion, säger Håkan Persson, vd och koncernchef på Smoltek

Read more about Smoltek Nanotech