Published: 11/28/2023 9:21:43 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about EatGood Sweden AB: Eatgood minskar förlusten

Ugnstillverkaren Eatgood redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 1,6 miljoner kronor (1). Försäljningen var i huvudsak på export, med en mindre del till den svenska marknaden.

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före skatt var -0,8 miljoner kronor (-1,5).

"Resultatet under kvartalet är en kraftig förbättring, +58 procent, jämfört med Q3 2022 och är steg i rätt riktning mot positiva siffror på kvartalsnivå och därefter på helårsbasis. Vi arbetar vidare med nya och befintliga kunder samt återförsäljare på våra huvudmarknader USA, Kanada, Storbritannien, Skandinavien samt den marina marknaden", skriver bolaget.

Likvida medel uppgick till 2,0 miljoner kronor (3,8).


Eatgood, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 1,6 1 60,0%
Rörelseresultat -0,8 -1,5
Resultat före skatt -0,8 -1,5
Likvida medel 2,0 3,8 -47,4%

Read more about EatGood Sweden AB