Published: 2/7/2024 9:07:19 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about EatGood Sweden AB: Eatgood ökar omsättning och rörelseresultat

Ugnstillverkaren Eatgood redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade nollresultat under perioden.

Omsättningen steg 119,1 procent till 3,44 miljoner kronor (1,57).

"Inför 2024 har Eatgood positionerat sig väl och vi kommer under året att ha en hög global närvaro på mässor runt om i världen tillsammans med bolagets distributörer. 2024 inleder vi med en rivstart redan under Q1 då vi kommer att följa upp nya kontakter från HOST-mässan i Milano som alltid erbjuder fantastiska möjligheter inom restaurangbranschen globalt", skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet blev 0 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet före skatt var 0,1 miljoner kronor (-1,0).

Likvida medel uppgick till 0,9 miljoner kronor (2,1).


Eatgood, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 3,44 1,57 119,1%
Rörelseresultat 0 -1,0
Resultat före skatt 0,1 -1,0
Likvida medel 0,9 2,1 -57,1%

Read more about EatGood Sweden AB