Published: 2/21/2024 7:03:43 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma genomför riktad kvittningsemission till Nowo Global Fund

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma emitterar cirka 6,7 miljoner aktier till Nowo Global Fund. Teckningskursen i den riktade emissionen är 0,54561 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de senaste tio handelsdagarna i aktien fram till den 19 februari.

Aktierna betalas genom kvittning av Nowo Global Funds fordran på 3,6 miljoner kronor under obligationslånet som Double Bond emitterade i december. I och med detta slipper företaget sitt obligationslån.

Mangold är rådgivare åt Double Bond Pharma.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB