Published: 2/26/2024 6:56:54 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma ökar rörelseresultat

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma redovisar oförändrad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,3).

I sitt vd-ord väljer Igor Lokot att fokusera på det avtal Double Bond Pharma skrivit med Vivo Biopharma och som är planerat att slutföras under de kommande veckorna.

"I och med detta kommer vi att lämna över stafettpinnen till en större aktör som ska driva utvecklingen av produkten vidare. Det innebär att DBP säljer sina rättigheter till Vivo Biopharma och fortsätter hädanefter att utveckla SI-053 tillsammans med Vivo Biopharma på Vivo Biopharmas bekostnad. I gengäld kommer DBP att få såväl delsmålsbetalningar som royaltybetalningar med start redan i samband med slutförandet av transaktionen."

Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner kronor (-6,0).

Resultatet före och efter skatt var -7,1 miljoner kronor (-6).

Resultat per aktie uppgick till -0,08 kronor (-0,1).

Likvida medel uppgick till 3,8 miljoner kronor (2,5).

Bolagets styrelse bedömer att de befintliga likvida medlen kommer räcka fram till tredje kvartalet i år. Efter det kommer bolaget finansieras av bland annat bidrag från olika EU-fonder samt försäljningen av SI053 till Vivo Biopharma.


Double Bond Pharma, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,3 0,0%
Rörelseresultat -3,2 -6,0
Resultat före skatt -7,1 -6
Nettoresultat -7,1 -6,0
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,1
Likvida medel 3,8 2,5 52,0%

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB