Published: 2/26/2024 8:09:43 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Streamify AB: Streamify minskar förlusten - "kommer behövas ytterligare likvid under 2024" - vd

Mjukvaruplattformen Streamify redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 14,3 procent till 0,8 miljoner kronor (0,7).

Streamifys månatliga återkommande intäkter, MRR, uppgick till 244 000 kronor vid utgången av fjärde kvartalet. Det är en ökning på 16 procent sedan motsvarande kvartal föregående år.

Årligt återkommande intäkter uppgick till 2,93 miljoner kronor per den 31 december. Det nyckeltalet definieras som MRR multiplicerat med tolv.

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-3,1). Det förbättrade resultatet beror på en högre omsättning och minskade kostnader.

"Vi ser också fortsatt att redan etablerade kundrelationer förlängs, vilket är ett kvitto på
kundernas positiva inställning till liveshopping i allmänhet och Streamify som bolag", säger vd Johan Klitkou.

Resultatet före skatt var -2,3 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (-0,6), och per aktie -0,068 kronor (-0,098).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,0 miljoner kronor (-3,3).

Likvida medel uppgick till 1,1 miljoner kronor (1,0).

"Samtidigt som vi fokuserar på att öka vår intäktsgenerering genom fler kundavtal, behöver vi mer kapital för att driva vår verksamhet framåt och genomföra nödvändiga marknadsinvesteringar under 2024", säger Klitkou.

Bolaget har under perioden stärkt kassan med 3 miljoner genom en emission, samt fått aktieägarlån på cirka 1 miljon kronor. Därutöver finns det utestående teckningsoptioner som kan inbringa cirka 3 miljoner kronor.

Enligt Klitkou kommer Streamify att behöva tillföras ytterligare likvid under 2024.


Streamify, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,8 0,7 14,3%
Rörelseresultat -2,2 -3,1
Resultat före skatt -2,3 -3,1
Nettoresultat -0,1 -0,6
Resultat per aktie, kronor -0,068 -0,098
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,0 -3,3
Likvida medel 1,1 1,0 10,0%

Read more about Streamify AB