Published: 4/10/2024 3:51:45 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Streamify AB: Streamify genomför en företrädesemission på 10,2 miljoner kronor

Mjukvaruplattformen Streamify genomför en företrädesemission på 10,2 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 0,73 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med företrädesemissionen är att stödja Streamifys ökade tillväxttakt och fortsatta utvecklingsplaner. Bolaget har avtalat om garanti- och teckningsåtaganden upp till 50 procent av företrädesemissionen.

Villkoren är 3:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier till teckningskursen 20 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 16 april och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 17 april. Teckningstiden löper från 22 april till 6 maj och handel med teckningsrätter sker den 22 april till 30 april.

Streamify har upptagit ett brygglån om 1 miljon kronor från Tellus Equity Partners. För brygglånet utgår en ränta om 2 procent per påbörjad månad. Brygglånet är avsett att återbetalas med likvid från företrädesemissionen.

Bolaget ingick den 28 februari 2024 ett brygglåneavtal med aktieägaren Oscarson Invest om 0,7 miljoner kronor. För brygglånet utgår en ränta om 1,5 procent per påbörjad månad. Brygglånet kan kvittas mot aktier i företrädesemissionen och återbetalas annars med likvid från företrädesemissionen.

Read more about Streamify AB