Published: 4/17/2024 6:11:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Streamify AB: Streamify handlas i dag exklusive teckningsrätt i företrädesemission

Mjukvaruplattformen Streamify handlas i dag den 17 april på Spotlight Stock Market exklusive teckningsrätt i företrädesemission. Villkoren är 3:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna tre nyemitterade aktier till teckningskursen 20 öre per aktie. Teckningstiden löper från 22 april till 6 maj och handel med teckningsrätter sker den 22 april till 30 april.

Read more about Streamify AB