Published: 4/26/2024 11:59:48 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee minskar omsättning och rörelseresultat

Kaffemaskinstillverkaren Sjöstrand Coffee redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 42,7 procent till 4,3 miljoner kronor (7,5).

"Den svaga försäljningen under första kvartalet är kopplat till en svag försäljning hos våra distributörer. Ordrar från distributörer kommer ofta in oregelbundet och då volymerna är så pass stora har det en betydande påverkan på resultatet för den aktuella perioden. Även om Q1 belastades tungt av en svag försäljning i distributionskanalen så ser vi inte att detta kommer att påverka vårt omsättningsmål för helåret på ett negativt sätt då vi vet att ordrar från våra distributörer kan slå väldigt olika mellan kvartalen", uppger vd John Ekberg.

Bruttomarginalen ökade till 55 procent (38) och är därmed över bolagets mål på 43-46 procent för helåret.

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (0,6).

Resultatet före och efter skatt var -1,5 miljoner kronor (0,6). Resultat per aktie uppgick till -0,05 kronor (0,02).

"Omsättningen för första kvartalet levde inte upp till våra förväntningar men vi ser inte att detta är en återspegling på allt positivt som händer inom bolaget och vi har ett otroligt spännande andra kvartal framför oss med mycket nya produktlanseringar och vi är fortsatt optimistiska inför vad vi avser att åstadkomma under det kommande året", kommenterar John Ekberg.


Sjöstrand Coffee, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 4,3 7,5 -42,7%
Rörelseresultat -1,5 0,6
Rörelsemarginal 8,0%
Resultat före skatt -1,5 0,6
Nettoresultat -1,5 0,6
Resultat per aktie, kronor -0,05 0,02

Read more about Sjöstrand Coffee Int AB