Published: 5/15/2024 11:31:44 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee ökade försäljningen rejält i april

Kaffemaskinstillverkaren Sjöstrand Coffee ökade försäljningen med cirka 240 procent under april jämfört med samma månad året innan. Omsättningen landade på 3,45 miljoner kronor (1,02).

Ackumulerat för årets fyra första månader har försäljningen minskat till 7,62 miljoner kronor (8,49).

Read more about Sjöstrand Coffee Int AB