Published: 11/18/2021 8:59:34 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Follicum AB: RESULTAT -5,9 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Follicum hade ett resultat efter finansiella poster om -5,9 miljoner kronor (-6,6) för det tredje kvartalet.

Under kvartalet meddelade Follicum att det pausar alla utvecklingsprojekt, att vd Kim Arvid Nilelsen entledigades och att bolaget avser att gå ihop med Coegin Pharma.          
        

Read more about Follicum AB