News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2019-05-20 08:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Kommande extra bolagsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) senareläggs

Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) vill härmed meddela aktieägarna att den extra bolagsstämma som är planerad för Double Bond Pharmaceutical AB (publ) senareläggs. Detta innebär att den tidigare aviserade stämman, den 27 maj 2019, är inställd. En kallelse med nytt datum kommer att offentliggöras inom kort. Anledningen till senareläggningen är att Bolaget önskar omarbeta och förtydliga några av punkterna som presenterats i den tidigare kallelsen. Det är styrelsens avsikt att snarast möjligt återkomma med nytt datum för extra bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Igor Lokot, tel: +46 73 570 02 03, e-mail: igor@doublep.com

Uppsala i maj 2019
Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Mer om bolaget: www.doublebp.com 

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019. 


Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!


Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB