Press release from Companies

Published: 2019-07-01 08:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: FarmPharma startar arbetet i Testa Center

FarmPharma AB, som är dotterbolag i Double Bond Pharmaceutical AB, har idag påbörjat projektet i Testa Center som är ett samarbete med GE Healthcare i Uppsala. Som tidigare meddelats har FarmPharma beviljats verifieringsmedel inom ramen för VINNOVA-projektet ”BioProcess Innovation Center” för att genomföra detta projekt. Arbetet förväntas att pågå under en vecka i juli och två veckor i augusti. Projektets syfte är att testa tillverkningen av beståndsdelar av InterferOX i en större skala för att underlätta övergången till industriell GMP tillverkning.

”Vi har jobbat intensivt med alla förberedelser och är mycket taggade att starta igång. Vi har länge sett fram emot detta och är väldigt glada att vårt samarbete är nu i gång”, - kommenterar Iulia Karlsson, VD för FarmPharma. – Ge Healthcare är en mycket erfaren aktör i branschen och har en hel del expertis att komma med i vårt projekt, vilket kommer att både säkerställa kvaliteten och snabba på vår produktutveckling.”

Mer om Testa Center: https://testacenter.com/

Mer om InterferOX: www.farmpharma.se


Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!


Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB