Press release from Companies

Published: 2019-07-05 14:18:01

Double Bond Pharmaceutical International AB: Första dag för handel med TO 1B i Double Bond Pharmaceutical International AB

Första dag för handel i bolagets optioner, Double Bond Pharmaceutical TO 1B, är den 10 juli 2019.

Innehavare skall äga rätt att för varje teckningsoption TO 1B teckna en ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp om 8,50 kronor per aktie.

Utnyttjande av Teckningsoptioner ska ske vid ett tillfälle under en tvåveckorsperiod som föregår förfallodagendagen för teckningsoptionerna, dvs. från och med den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:   Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:       556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 


För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!


____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB