Press release from Companies

Published: 2019-07-16 10:16:54

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB: Ytterligare ett patent beviljas för EU

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har beviljats ytterligare ett patent för EU.

Det beviljade europeiska patentet breddar och förstärker QuiaPEGs växande patentportfölj och skyddandet av den phosphotriester linker som kan användas både för permanent och frisättningsbar pegylering av olika läkemedel. Patentet kommer att publiceras i European Patent Bulletin den 7 augusti 2019 med patentnummer 2858678.

Med detta beviljade patent har QuiaPEG därmed en patentportfölj bestående av två godkända patent i EU, åtta godkända patent i USA och ett beviljat patent i Australien.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                     www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli, 2019.Läs mer hos Cision
Read more about QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB