Press release from Companies

Published: 2020-02-07 07:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Första teckningsdag i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Idag, den 7 februari 2020, är det första teckningsdag i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier ska ske fram till och med den 26 februari 2020.

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med idag, den 7 februari 2020, till och med 24 februari 2020. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya B-aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Double Bond Pharmaceutical Int AB på avstämningsdagen.

Mer info om nyemissionen:

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:   Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:       556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB