Press release from Companies

Published: 2020-03-23 14:47:02

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Informationsbrev till aktieägare

Utbrottet av COVID-19 (Coronavirus) ökar riskerna för utvecklingen av Bolagets front-line produkt SI-053 för behandlingen av hjärntumörer samt annan verksamhet. Detta kan innebära väsentliga störningar och/eller fördröjningar i DBPs verksamhet. För närvarande fortgår dock Bolagets verksamhet som vanligt utan ökad personalsjukfrånvaro. Ledningen i Bolaget har ständig dialog med leverantörer vilka i sin tur rapporterar oförändrade tidsplaner.

Ledningen kommer att fortsätta att aktivt följa utvecklingen och vidta löpande åtgärder för att begränsa potentiella negativa effekter samtidigt som de önskar förstärka de positiva effekterna förknippade med virusutbrottet.

 

Igor Lokot

VD av DBP International AB (publ)

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

 

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB