Published: 5/25/2022 2:08:33 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Alteco Medical AB: RESULTAT FÖRE SKATT 0,2 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alteco Medical redovisar en nettoomsättning på 3,9 miljoner kronor (2,2) för det första kvartalet.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Resultatet efter finansiella poster blev 0,2 miljoner kronor (-1,5) och resultatet per aktie 0:003 kronor (-0:03).

"Då vi ser ett ökat intresse och därmed fortsatt ökande försäljning, är det viktigt att vi är beredda att öka våra produktionsvolymer. Tack vare vårt arbete med produktionsförbättringar under de senaste åren står vi väl rustade för större produktionsvolymer i framtiden", skriver vd Fredrik Jonsson i rapporten.          
        

Read more about Alteco Medical AB