Published: 5/25/2022 10:34:36 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Wicket Gaming AB: GÖR RIKTAD EMISSION 5 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Wicket Gaming har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 5 miljoner kronor samt uppta ett lån om 15 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen riktas till en strategisk investerare, enligt bolaget, och avser 277.778 aktier. Teckningskursen uppges vara 18:00 kronor per aktie som motsvarar en rabatt om cirka 9 procent jämfört med stängningskursen den 25 maj.

Parallellt med emissionen har bolaget valt att uppta ett lån om 15 miljoner kronor som uppges ha en årlig ränta om 12 procent och löper till den 24 november 2023.

Kapitaltillskottet ska enligt bolaget användas till att slutföra förvärvet av Wegesrand Verwaltungsgesellschaft samt accelerera tillväxten av bolagets verksamhet.

Genom den riktade emissionen uppkommer en utspädningseffekt om cirka 4,3 procent.          
        

Read more about Wicket Gaming AB