Published: 5/27/2022 6:49:20 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: MINSKAD FÖRLUST 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Double Bond Pharma, DBP, redovisar totala intäkter på 0,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (0,1).

Rörelseresultatet blev -4,0 miljoner kronor (-5,1) medan resultatet per aktie summerades till -0:07 kronor (-0:11).

"Första kvartalet år 2022 präglades av rutinarbete med förberedelserna för de kommande kliniska prövningarna av SI-053. Samtidigt lyckades vi nå vår viktigaste milstolpe hittills– ett positivt svar från den regulatoriska myndigheten i Tyskland (bfarm) har erhållits", kommenterar vd Igor Lokot.

Kassa och bank uppgick till 5,9 miljoner kronor vid slutet av perioden.          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB