Published: 7/15/2022 2:21:32 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Smoltek Nanotech: RESULTAT -10 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Smoltek, som utvecklar processteknik och produkter baserade på kolnanoteknik, redovisar ett resultat efter finansiella poster om -10,4 miljoner kronor (-6,1). Bolaget hade ingen nettoomsättning under kvartalet (0,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,7 miljoner kronor (-12,1). Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid utgången av perioden till 46,5 miljoner kronor (70,9).          
        

Read more about Smoltek Nanotech