Published: 8/26/2022 8:12:56 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: ÖKADE INTÄKTER, RÖRELSERESULTATET BLEV -2,6 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Double Bond Pharma, DBP, redovisar intäkter på 0,7 miljoner kronor under det andra kvartalet 2022 (0,2). Nettoomsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet uppgick till -2,6 miljoner kronor (-6,0). Periodens resultat blev -2,6 (-6,0) motsvarande 0:04 kronor per aktie (-0:11).

Vid periodens slut uppgick kassa och bank till 7,5 miljoner kronor (15,8).

"Första halvåret av 2022 har präglats av rutinarbete med förberedelserna för de kommande kliniska prövningarna av SI-053. Samtidigt lyckades vi nå vår viktigaste milstolpe hittills, ett positivt svar från den regulatoriska myndigheten i Tyskland (BfArM) har erhållits. Tyskland blev därmed det andra landet som beviljat DBP:s ansökan om att påbörja den kliniska prövningen", uppger bolaget i rapporten.          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB