Published: 8/26/2022 8:14:37 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: ÖKADE INTÄKTER, RÖRELSERESULTATET BLEV -2,6 MLN KR 2 KV (R)

(Rättar: resultatet per aktie)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Double Bond Pharma, DBP, redovisar intäkter på 0,7 miljoner kronor under det andra kvartalet 2022 (0,2). Nettoomsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet uppgick till -2,6 miljoner kronor (-6,0). Periodens resultat blev -2,6 (-6,0) motsvarande -0:04 kronor per aktie (-0:11).

Vid periodens slut uppgick kassa och bank till 7,5 miljoner kronor (15,8).

"Första halvåret av 2022 har präglats av rutinarbete med förberedelserna för de kommande kliniska prövningarna av SI-053. Samtidigt lyckades vi nå vår viktigaste milstolpe hittills, ett positivt svar från den regulatoriska myndigheten i Tyskland (BfArM) har erhållits. Tyskland blev därmed det andra landet som beviljat DBP:s ansökan om att påbörja den kliniska prövningen", uppger bolaget i rapporten.          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB