Press release from Companies

Published: 2020-06-16 11:33:43

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1B

Idag, den 16 juni 2020 inleds inlösenperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1B (DBP TO 1B, ISIN SE001245574) som emitterades i samband med Double Bond Pharmaceutical International AB:s (publ) ("Bolaget") företrädesemission av units under våren 2019. Inlösenperioden pågår till och med den 30 juni 2020. Ägare av teckningsoptioner av serie TO 1B ombeds uppmärksamma att nuvarande nominella aktiekurs avseende "Double Bond Pharmaceutical B" (BBP B), är lägre än optionens teckningskurs om 8,5 SEK. Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 1B, är den 26 juni 2020. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1B finns tillgängliga i Bolagets memorandum utgivet i april 2019.

Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1B.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB