Published: 10/20/2022 5:55:35 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Eurocine Vaccines AB: EMISSION FULLTECKNAD, TILLFÖRS 7,8 MLN KR (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på onsdagseftermiddagen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bioteknikbolaget Eurocines företrädesemission har fulltecknats och bolaget tillförs därmed enligt plan cirka 7,8 miljoner konor före avdrag för emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen tecknades till totalt 66,5 procent inklusive teckningsförbindelser, innebärande att garantiåtagande om 33,5 procent har aktiverats för en total teckning om 100 procent, skriver bolaget och tillägger att utfallet bland annat medför att Eurocine kan fortsätta med utvecklingsplanerna av sina vaccinkandidater.          
        

Read more about Eurocine Vaccines AB