Press release from Companies

Published: 2020-08-17 06:01:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: VD kommenterar syftet med extra bolagsstämman

VD av Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) Igor Lokot kommenterar kallelsen till extra bolagsstämman för den 7 september 2020 i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ):

"Vi kallar till stämman för att uppdatera vårt bemyndigande till att även innefatta teckningsoptioner för att få ett ytterligare manöverutrymme för potentiella kapitalanskaffningen"

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB