Published: 11/14/2022 8:28:49 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: ÄR ALLT NÄRMARE TECKNA AVTAL MED POTENTIELL PARTNER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Double Bond Pharmaceutical, DBP, redovisar en nettoomsättning på 0,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (0,2).

Rörelseresultatet låg på -2,5 miljoner kronor (-4,1) och nettoresultatet blev också -2,5 miljoner kronor (-4,1).

Vid periodens slut uppgick kassa och bank till 5,6 miljoner kronor (15,6).

"Tredje kvartalet av 2022 har präglats av de sista förberedelserna för de kommande kliniska prövningarna av SI-053 såsom produktion av kliniskt material, kommunikation med CRO (kontraktsforskningsorganisation) och berörda myndigheter samt diskussioner med läkare som kommer att använda vår produkt. Vi siktar på att SI-053 ska utgöra förstahandsbehandlingen av hjärntumörpatienter och vill göra en så ordentlig klinisk utveckling som möjlig", skriver DBP:s vd Igor Lokot i delårsrapporten.

Bolaget har också fokuserat på att hitta en potentiell partner för den kliniska utvecklingen av produkten och för den framtida kommersialiseringen.

"Det är under förhandlingsprocessen som vi fullt ut insett att SI-053 har potential att bli en så kallad blockbuster (läkemedel med årlig försäljning över en miljarder dollar Direkts anm), vilket ställer höga krav på oss att välja rätt utvecklings- och samarbetsstrategi med den potentiella partnern. I detta nu är vi allt närmare att teckna en överenskommelse med en av våra potentiella samarbetspartners", uppger vd Igor Lokot.          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB