Published: 11/18/2022 8:25:07 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Beowulf Mining PLC: RÖRELSEFÖRLUST -0,47 MLN GBP

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Beowulf Mining redovisar en rörelseförlust om 0,47 miljoner pund (-0,45) för det tredje kvartalet 2022.

Det framgår av delårsrapporten.

Resultatet efter skatt uppgick till -0,59 miljoner pund (-0,44).

"Sedan den senaste kvartalsuppdateringen har vi sett betydande framsteg för bolaget. Vi mottog finansiering, Ulla Sandborgh har tagit hand om Kallak-projektet, vi har gjort en upptäckt i Kosovo och stärkt vår position inom anodområdet i Finland med en ny och etablerad partner, Hensen, för att hjälpa oss att uppnå våra ambitioner om nedströms förädling, och Johan Röstin har anslutit sig till bolaget som styrelseordförande", summerar Kurt Budge i rapportens vd-ord.          
        

Read more about Beowulf Mining PLC