Published: 11/18/2022 9:28:25 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about EasyFill AB: MINSKAD OMSÄTTNING, FÖRSÄMRAT RESULTAT 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Easyfill, som erbjuder patenterade hyllösningar avsedda för att effektivisera påfyllning av varor i butik, hade en omsättning på 25,7 miljoner kronor (27,2) under det tredje kvartalet 2022.

Det motsvarar en omsättningsminskning med 6,7 procent, jämfört med tredje kvartalet i fjol.

Ebitda-resultatet försämrades till -3,2 miljoner kronor (2,3) och resultatet efter skatt blev -5,3 miljoner kronor (-0,1).

Kostnaden för handelsvaror har påverkats av mycket höga fraktkostnader under tredje kvartalet, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Tobias Sjölander, som tillträdde som vd för Easyfill under tredje kvartalet, uppger i rapporten att genomlysning fortsätter av koncernen och att bolaget kommer att fokusera mer på rapportering och uppföljning för att få respektive affärsområde att utvecklas och lyckas bättre.

"Nu skall vi gå från att sälja direkt med ett fåtal säljare, till att med de bästa partners vi kan hitta, exempelvis HL Display, bearbeta i första hand Europa. För att lyckas med det så ligger vår prioritet på att ta fram en ny modell som stöttar våra partners", skriver Tobias Sjölander.          
        

Read more about EasyFill AB