Published: 11/18/2022 9:51:47 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about CS MEDICA A/S: SPÅR NETTOOMSÄTTNING PÅ 65 MLN DKK UNDER 2022/23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danska CS Medica, inriktat mot medicinsk cannabis och listad på Spotlight Stock Market, ökade sin nettoomsättning i det fjärde kvartalet, juli-september, i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 till 9,3 miljoner danska kronor (2,3).

Försäljningstillväxten drevs främst av exportförsäljning till EU-länder, skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet låg på -1,5 miljoner danska kronor (-0,3).

Under helåret, oktober 2021-september 2022, hade CS Medica en nettoomsättning på 10,6 miljoner danska kronor (3,2). Försäljningsprognosen för kommande helår ligger på 65 miljoner danska kronor, med majoriteten av intäkterna i senare del av året.

CS Medica förbereder en flytt från Spotlight till Köpenhamnsbörsens huvudlista.          
        

Read more about CS MEDICA A/S